Algemeen


 

Adresgegevens

 

Contactgegevens

 

Overige

 

 

Automatische incasso

Ik verleen hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan Tennisclub 't Bronshout (Incassant ID: NL56ZZZ401642370000), indien van toepassing, contributie- en/of trainingsbedragen af te schrijven van mijn bankrekening. Indien niet akkoord met de afschrijving, kan binnen 8 weken een verzoek tot storneren bij de bank worden ingediend.


Beveiligings code Beveiligings code